Tento kurz je určen pro podporu výuky dopravního zeměpisu v rámci předmětu Logistika