Доступные курсы

Kurz pro předmět Informační a Komunikační technologie pro první ročník.
Kurz pro podporu výuky předmětu Informační a Komunikační technologie (cvičení) pro první ročníky SPŠ Dopravní v Masné ulici v Praze.

Informatika D1B na druhé pololetí v distanční výuce šk. rok 2020/2021

Informatika 1. ročník

Informatika pro DZ2 2021/2022 Ks

Informatika 1. ročník

Importujte do svých kurzů cokoli chcete.

Cvičení první ročník

Operační systém

Textový editor

Informatika:prezentace, rastrová grafika, vektorová grafika,internet

Informatika:prezentace, rastrová grafika, vektorová grafika,internet

Informatika:prezentace, rastrová grafika, vektorová grafika,internet

Informatika:prezentace, rastrová grafika, vektorová grafika, internet

Kurz pro podporu výuky předmětu Informační a Komunikační technologie pro druhé ročníky SPŠ Dopravní v Masné ulici v Praze.

Kurz pro podporu výuky předmětu Informační a Komunikační technologie pro druhé ročníky SPŠ Dopravní v Masné ulici v Praze.
Výuka praxe EXCEL
Výuka praxe EXCEL

INF-DP4-2021/2022

DAP-D1C-2020/2021

Materiály a podklady pro předmět Zabezpečovací a sdělovací technika - 3. ročník, zaměření Ž.

Tento kurz je určen pro výuku předmětu Železniční doprava
Dobrovolný kurz: obsluha simulátorů, školní licence strojvedoucího, předpisy a provozní normy.
Tento kurz je určen pro výuku předmětu Železniční doprava
Tento kurz je určen pro výuku předmětu Doprava na zaměření Dopravní služby v EU

Kurz pro podporu výuky logistiky ve třídě DC3.

ZCR-DMC3-2019/2020

Kurz je určen pro žáky třetího ročníku oboru elektro.

Kurz je určen pro žáky prvního ročníku elektrotechniky pro podporu předmětu základy elektrotechniky.

Kurz je určen pro podporu výuky žáků druhého ročníku oboru Elektro, předmětu Mikroprocesorová technika

Kurz je určen pro podporu výuky žáků druhého ročníku oboru Elektro, předmětu Silnoproudá zařízení.

Kurz je určen pro podporu výuky žáků druhého ročníku oboru Elektro, předmětu elektronika.

Kurz je určen pro žáky čtvrtého ročníku oboru elektro, maturitní předmět Telekomunikační zařízeni.

Kurz je určen pro žáky třetích ročníků oboru elektro, předmět telekomunikační zařízení.

Kurz určený pro podporu výuky předmětu technické a programové vybavení.

Kurz sloužící k podpoře výuky programování I.

Kurz sloužící k podpoře výuky semináře z výpočetní techniky.

Kurz sloužící k podpoře výuky programování II.

Podpora výuky matematiky pro třídu DZ3.

Podpora výuky matematiky pro třídu DMS2.

Podpora výuky matematiky pro třídu DP2.

Podpora výuky matematiky pro třídu DP1.

Kurz je určen pro podporu matematického semináře učitele Rostislava Kaufmana na SPŠ Dopravní v Masné ulici.

Tento kurz je veden jako podpora výuky matematiky.

Rozšiřující úkoly pro studenty.

Určený k testování.

Vybrané kapitoly marketingu - letní semestr 2. ročníku VOŠ, obor Diagnostika silničních vozidel.

Tento kurz je určen pro podporu výuky dopravního zeměpisu v rámci předmětu Logistika
Tento kurz je určen pro podporu výuky dopravního zeměpisu.
Tento kurz je určen pro podporu výuky dopravního zeměpisu.