Tento kurz je určen pro studenty třídy DP1 - předmět INF, vyučující Koubek.
Tento kurz je určen pro studenty třídy D1C - předmět ICT, vyučující Koubek.
Tento kurz je určen pro studenty třídy D1D - předmět INF, vyučující Koubek.
Informatika:prezentace, rastrová grafika, vektorová grafika,internet

Informatika:prezentace, rastrová grafika, vektorová grafika, internet