Vybrané kapitoly marketingu - letní semestr 2. ročníku VOŠ, obor Diagnostika silničních vozidel.